• תודות לגלישתך באתר סוכנות הדוגמנות של רונן אפרת בזכותך אתר הדוגמנות וה-TV הזה עבר את 1,200,000 הכניסות!1.80 yitzhak